Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011

Σειρά Προβολών: Μουσική Ποιητική και Έκφραση

Η καλλιτεχνική ομάδα "Χρόες" δραστηριοποιούνται φέτος, παράλληλα με τις μουσικές τους αναζητήσεις, σε μια σειρά ανοιχτών προβολών με θέμα "Μουσική Ποιητική και Έκφραση". Οι προβολές αφορούν σε ταινίες με μουσικό περιεχόμενο και είναι οι εξής: